Skip to main content

251 x 185 x 60 mm Gotowy karton pocztowy Pac

Kod produktu: POSCTN000010
251 x 185 x 60 mm Gotowy karton pocztowy Pac
Domyślny obraz
Wysokiej jako?ci opakowania pocztowe / e-commerce firmy Ready Pac dost?pne w ró?nych rozmiarach i s? idealne do wysy?ania ksi??ek, p?yt i innych ma?ych opakowa?.

Informacje o produkcie

Wysokiej jako?ci opakowania kartonowe / pocztowe firmy Ready Pac dost?pne w ró?nych rozmiarach i s? idealne do wysy?ania ksi??ek, p?yt i innych ma?ych opakowa?. Te paczki pocztowe mo?na wydrukowa? nawet do pi?ciu kolorów, aby promowa? mark?.Promocje marki z pi?cioma proces drukowania w kolorze Ró?norodno?? rozmiarów i g??boko?ci opakowania w celu dopasowania do wymaga? Szybka i bezpieczna ta?ma samoprzylepna Du?a odporno?? na manipulacje Pakiet p?aski umo?liwiaj?cy szybkie i wydajne opakowanie
  • Length mm: 251
  • Height mm: 60
  • Width mm: 185
  • Material: KARTON