Skip to main content

Baga?nik na ci??k? torb?

Kod produktu: GRIPBAG_3
WYBIERZ OPCJ?
Baga?nik na ci??k? torb?
Domyślny obraz
Nasze torby do mocowania uchwytów wykonane s? z wysokiej jako?ci polietylenu i maj? ró?ne rozmiary. Torby te s? idealne do wysy?ania zamówie?, ochrony ma?ych przedmiotów lub cz??ci i ogólnego przechowywania.

Informacje o produkcie

Nasze torby do mocowania uchwytów wykonane s? z wysokiej jako?ci polietylenu i maj? ró?ne rozmiary. Torby te s? idealne do wysy?ania zamówie?, ochrony ma?ych przedmiotów lub cz??ci i ogólnego przechowywania. Torby te mog? by? u?ywane prawie wszystko, czy to do celów biznesowych lub osobistych.