Skip to main content

Lekka torba polietylenowa

Kod produktu: POLYBAG_2
WYBIERZ OPCJ?
Lekka torba polietylenowa
Domyślny obraz
Dostarczamy szerok? gam? toreb i wk?adek w ró?nych rozmiarach, kolorach i grubo?ci. Torby te mog? by? certyfikowane i dopuszczone do stosowania w przemy?le spo?ywczym, farmaceutycznym i medycznym.

Informacje o produkcie

Lekkie torebki z polietylenu Nietoksyczne i nadaj? si? do u?ycia z ?ywno?ci? Uszczelnia si? przy u?yciu drutu, szpagatu, kraw?dzi skr?caj?cych lub uszczelniaj?cych. Wymiary worka polietylenowego s? wy?wietlane w Szeroko?? (otwór) x D?ugo??. Dostarczamy szerok? gam? toreb i wk?adek w ró?nych rozmiarach, kolorach i grubo?ci. Torby te mog? by? certyfikowane i dopuszczone do stosowania w przemy?le spo?ywczym, farmaceutycznym i medycznym. Oferujemy równie? opcj? nadrukowanego projektu na zamówienie, je?li tego potrzebujesz.