Skip to main content

Ci??ka torba polietylenowa

Kod produktu: POLYBAG_1
WYBIERZ OPCJ?
Ci??ka torba polietylenowa
Domyślny obraz
Dostarczamy szerok? gam? toreb i wk?adek w ró?nych rozmiarach, kolorach i grubo?ci. Torby te mog? by? certyfikowane i dopuszczone do stosowania w przemy?le spo?ywczym, farmaceutycznym i medycznym.

Informacje o produkcie

Worki z polietylenu o du?ej gramaturze Nietoksyczne i nadaj? si? do u?ycia z ?ywno?ci? Uszczelnia si? przy u?yciu drutu, szpagatu, wi?za? skr?caj?cych lub uszczelniaj?cych. Wymiary worka polietylenowego s? wy?wietlane w szeroko?ci (otwór) x D?ugo??. Dostarczamy szerok? gam? toreb i wk?adek w ró?nych rozmiarach, kolorach i grubo?ci. Torby te mog? by? certyfikowane i dopuszczone do stosowania w przemy?le spo?ywczym, farmaceutycznym i medycznym. Oferujemy równie? opcj? nadrukowanego projektu na zamówienie, je?li tego potrzebujesz.