Skip to main content

205 X 280Mm na tablicy rejestracyjnej na ?redniej maszynie

Kod produktu: GRIPBAG000040
PAKIET 1000
205 X 280Mm na tablicy rejestracyjnej na ?redniej maszynie
Domyślny obraz
Nasze piecz?ci na torebkach z chwytem s? wykonane z wysokiej jako?ci polietylenu i maj? ró?ne rozmiary. Torby te s? idealne do wysy?ania zamówie?, ochrony ma?ych przedmiotów lub cz??ci i ogólnego przechowywania

Informacje o produkcie

Nasze piecz?ci na torebkach z chwytem s? wykonane z wysokiej jako?ci polietylenu i maj? ró?ne rozmiary. Torby te s? idealne do wysy?ania zamówie?, ochrony ma?ych przedmiotów lub cz??ci i ogólnego przechowywania. Torby te mog? by? u?ywane prawie wszystko, czy to do celów biznesowych lub osobistych. S? szczególnie przydatne przy zapisie na panelu.
  • Length mm: 205
  • Width mm: 280
  • Colour: JASNY
  • Material: POLITYTEN