Skip to main content

Wyczy?? rolk? z folii polietylenowej

Kod produktu: CLR_TOP_SHT
WYBIERZ OPCJ?
Wyczy?? rolk? z folii polietylenowej
Domyślny obraz
Produkujemy i sprzedajemy szerok? gam? okapów paletowych i arkuszy. Dost?pne s? w szerokiej gamie grubo?ci i koloru, aby spe?ni? Pa?stwa wymagania. Ci?gle rozwijamy nowe produkty i specyfikacje na zamówienie w tej dziedzinie.

Informacje o produkcie

Produkujemy i sprzedajemy szerok? gam? okapów paletowych i arkuszy. Dost?pne s? w szerokiej gamie grubo?ci i koloru, aby spe?ni? Pa?stwa wymagania. Ci?gle rozwijamy nowe produkty i specyfikacje na zamówienie w tej dziedzinie.
  • Colour: JASNY