Skip to main content

400 / 800Mm X 600M 19Mu folia termokurczliwa Pvc

Kod produktu: SHRINK000028
400 / 800Mm X 600M 19Mu folia termokurczliwa Pvc
Domyślny obraz
Folia termokurczliwa PVC. Kiedy jest ciep?o, kurczy si? ?ci?le niezale?nie od tego, co pokrywa. Istnieje wiele zastosowa? folii termokurczliwych. Niektóre powszechne zastosowania opakowa? termokurczliwych s?u?? do pakowania ?ywno?ci, koszy upominkowych, pude?ek, zabawek, ksi??ek, myd?a itp.

Informacje o produkcie

PVC termokurczliwej folii termokurczliwej po naniesieniu ciep?a kurczy si? ?ci?le niezale?nie od tego, co pokrywa. Istnieje wiele zastosowa? folii termokurczliwych. Niektóre popularne zastosowania folii termokurczliwej s?u?? do pakowania ?ywno?ci, koszy upominkowych, pude?ek, zabawek, ksi??ek, myd?a, itp. Centre z?o?one na rolce o ró?nej szeroko?ci Oferuj? doskona?? przejrzysto??, idealne dla produktów przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej Odpowiednie do produktów spo?ywczych Do wykorzystania z system folii termokurczliwej Wymaga ?ród?a ciep?a, aby j? mocno zabezpieczy? wokó? produktów Mo?e by? stosowany z praktycznie ka?d? maszyn? kurczliw?. (r?czny, pó?automatyczny i automatyczny)
  • Length m: 600
  • Width mm: 800
  • Colour: JASNY
  • Material: PVC
  • MU: 19