Skip to main content

300 / 600Mm X 1250M 15Mu Folia termokurczliwa poliolefinowa

Kod produktu: SHRINK000011
300 / 600Mm X 1250M 15Mu Folia termokurczliwa poliolefinowa
Domyślny obraz
Poliolefina jest polimerem, który sta? si? wybranym polimerem w przemy?le opakowaniowym ze wzgl?du na jego kurcz?ce si? w?a?ciwo?ci, przejrzysto?? i brak chlorku. Poliolefina jest poj?ciem ogólnym, które odnosi si? do ró?nych ï ½ ½????? Ï ½ ½ polimerów.

Informacje o produkcie

Poliolefina jest polimerem, który sta? si? wybranym polimerem w przemy?le opakowaniowym ze wzgl?du na jego kurcz?ce si? w?a?ciwo?ci, przejrzysto?? i brak chlorku. Poliolefina jest poj?ciem ogólnym, które odnosi si? do ró?nych ï ½ ½????? Ï ½ ½ polimerów. Poliolefina jest uwa?ana za materia? termoplastyczny, który styka si? podczas ogrzewania. Podczas ogrzewania i ch?odzenia pozostaje bez zapachu. Jest to wa?na przewaga nad "owini?ciem kurczliwo?ci" PVC.
  • Length m: 1250
  • Width mm: 600
  • Colour: JASNY
  • Material: POLYOLEFIN
  • MU: 15