Skip to main content

Papier falistej rolki

Kod produktu: COR_PAP_ROLL
WYBIERZ OPCJ?
Papier falistej rolki
Domyślny obraz
Rolki tektury falistej mog? by? u?ywane do ró?nych celów, takich jak pakowanie, pakowanie i przechowywanie. Te rolki s? wytwarzane z u?yciem materia?ów premium. S? one dost?pne w wielu ró?nych rozmiarach.

Informacje o produkcie

Rolki tektury falistej mog? by? u?ywane do ró?nych celów, takich jak pakowanie, pakowanie i przechowywanie. Te rolki s? wytwarzane z u?yciem materia?ów premium. S? one dost?pne w wielu ró?nych rozmiarach. U?ywany do pakowania wielu elementów Wysoki wytrzyma?o?? Trwa?y ci??ar lekki
  • Colour: BR?ZOWY