Skip to main content

Sekcja naro?na Featheredge Folia ochronna kraw?dzi

Kod produktu: FOAM_C_EDGE
WYBIERZ OPCJ?
Sekcja naro?na Featheredge Folia ochronna kraw?dzi
Domyślny obrazSekcja naro?na Featheredge Folia ochronna kraw?dziAlternatywny Obraz1Sekcja naro?na Featheredge Folia ochronna kraw?dziAlternatywny Obraz2
Pianka ochronna z pierza jest dost?pna w wielu standardowych kszta?tach i rozmiarach. Specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony kraw?dzi i naro?y na produktach takich jak meble wysokiej jako?ci, drzwi, wyroby ze szk?a, wyrobów elektrycznych itd.

Informacje o produkcie

Sekcje naro?ne Pianka ochronna z pierza jest teraz dost?pna w wielu standardowych kszta?tach i rozmiarach. Specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony kraw?dzi i naro?y na produktach takich jak meble wysokiej jako?ci, drzwi, wyroby ze szk?a, wyrobów elektrycznych, itp. Profile profili Featheredge dost?pne s? w ró?nych rozmiarach i kszta?tach.