Skip to main content

Pier?cie? ochronny kraw?dzi piankowej Featheredge L

Kod produktu: FOAM_L_EDGE
WYBIERZ OPCJ?
Pier?cie? ochronny kraw?dzi piankowej Featheredge L
Domyślny obrazPier?cie? ochronny kraw?dzi piankowej Featheredge LAlternatywny Obraz1Pier?cie? ochronny kraw?dzi piankowej Featheredge LAlternatywny Obraz2
Pianka ochronna z pierza jest dost?pna w wielu standardowych kszta?tach i rozmiarach. Specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony kraw?dzi i naro?y na produktach takich jak meble wysokiej jako?ci, drzwi, wyroby ze szk?a, wyrobów elektrycznych itd.

Informacje o produkcie

L Sekcje Pianka ochronna jest teraz dost?pna w wielu standardowych kszta?tach i rozmiarach. Specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony kraw?dzi i naro?y na produktach takich jak meble wysokiej jako?ci, drzwi, wyroby ze szk?a, wyrobów elektrycznych, itp. Profile profili Featheredge dost?pne s? w ró?nych rozmiarach i kszta?tach.