Skip to main content

Uszczelniacz piankowy U-Featheredge U

Kod produktu: FOAM_U_EDGE
WYBIERZ OPCJ?
Uszczelniacz piankowy U-Featheredge U
Domyślny obrazUszczelniacz piankowy U-Featheredge UAlternatywny Obraz1Uszczelniacz piankowy U-Featheredge UAlternatywny Obraz2
Pianka ochronna z pierza jest dost?pna w wielu standardowych kszta?tach i rozmiarach. Specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony kraw?dzi i naro?y na produktach takich jak meble wysokiej jako?ci, drzwi, wyroby ze szk?a, wyrobów elektrycznych itd.

Informacje o produkcie

U Sekcje Pianka ochronna jest teraz dost?pna w wielu standardowych kszta?tach i rozmiarach. Specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony kraw?dzi i naro?y na produktach takich jak meble wysokiej jako?ci, drzwi, wyroby ze szk?a, wyrobów elektrycznych, itp. Profile profili Featheredge dost?pne s? w ró?nych rozmiarach i kszta?tach.
  • Length mm: 1050
  • Width mm: 1800