Skip to main content

Du?y folia do folii b?belkowej Olympia

Kod produktu: BUB_LRG_ROLL
50 M ROLL
Du?y folia do folii b?belkowej Olympia
Domyślny obrazDu?y folia do folii b?belkowej OlympiaAlternatywny Obraz1
Twoja reputacja wymaga od klientów otrzymywania przesy?ek w idealnym stanie. Chro? przedmioty w opakowaniach kartonowych i pude?kach za pomoc? folii b?belkowej, która jest na rolce, dzi?ki czemu mo?na po prostu oderwa? ile potrzebujesz.

Informacje o produkcie

Twoja reputacja wymaga od klientów otrzymywania przesy?ek w idealnym stanie. Chro? przedmioty w opakowaniach kartonowych i pude?kach za pomoc? folii b?belkowej, która jest na rolce, dzi?ki czemu mo?na po prostu oderwa? ile potrzebujesz. ?wietnie nadaje si? do wi?kszo?ci wysy?ek, wysy?ek i przechowywania aplikacji. Owijki b?belkowe chroni? i zabezpieczaj? warto?ciowe przedmioty i zapobiegaj? z?amaniu. Perforowany dla ?atwego u?ycia.
  • Length m: 50
  • Colour: JASNY