Skip to main content

Antystatyczne ma?e folie b?belkowe

Kod produktu: BUB_ANTI_SML
75 M ROLL
Antystatyczne ma?e folie b?belkowe
Domyślny obraz
Wysokowydajna bezrozpuszczalnikowa folia b?belkowa o w?a?ciwo?ciach chroni?cych podzespo?y elektroniczne.

Informacje o produkcie

Wysokowydajne statyczne w?a?ciwo?ci pozbawione charakterystyki statycznej w celu ochrony podzespo?ów elektronicznych Spe?nia wszystkie elektryczne i maj?ce zastosowanie wymogi fizyczne produktu PPP-C-795D Maksymalnie 2-sekundowe zanikanie +/- 5000 do zera. Konfiguracja próbki w temperaturze 73 ° C, 15% RH przez 24 godziny Rezystywno?? powierzchni: mniej ni? 1,0 X 10 11 OHMS / kwadrat. Kondycjonowanie próbki w 73 ° F, 15% RH przez 24 godziny
  • Length m: 75
  • Colour: JASNY