Skip to main content

Ecoflo Biodegradable Loose Fill

Kod produktu: VOIDFIL000004
15 TORU CU FT
Ecoflo Biodegradable Loose Fill
Domyślny obrazEcoflo Biodegradable Loose FillAlternatywny Obraz1
Eco Flo gwarantuje najwy?sz? wydajno?? wszystkich produktów; od delikatnej drobnej porcelany i delikatnego sprz?tu elektronicznego do ci??kich elementów mechanicznych.

Informacje o produkcie

Wype?nienie luzem jest wykonane z gm wolnej skrobi i jest w 100% biodegradowalne. W przeciwie?stwie do wszystkich innych lu?nych nape?nie? na rynku, Eco Flo jest kompostowany (EN13432) i niezale?nie sprawdza si?, ?e oferuje lepsz? ochron? ca?oroczn? ni? wype?nienie wype?nione polistyrenem. Po zapakowaniu, bez zapachu, bia?e chipy Eco Flo tworz? barier? wokó? produktu, która zapobiega to z migracji na dno kartonu. Czipsy otaczaj?ce produkt zapewniaj? wysok? ochron? przed wstrz?sami i udarem na towary, co eliminuje z?amania. Eco Flo gwarantuje najwy?sz? wydajno?? wszystkich produktów; od delikatnej drobnej porcelany i delikatnego sprz?tu elektronicznego do ci??kich elementów mechanicznych.
  • Type: VOIDFILL
  • Colour: BIA?Y