Skip to main content

Taca na palet?, korek i r?koje?? z palet? poddan? obróbce cieplnej

Kod produktu: PALLET_BOX
WYBIERZ OPCJ?
Taca na palet?, korek i r?koje?? z palet? poddan? obróbce cieplnej
Domyślny obraz
Pakiet kompozytowy z doln? tac?, wst?pnie zamontowany na czteropunktowej drewnianej palecie (sprzedawanej oddzielnie), wraz z tulej? wewn?trzn? i górn? os?on?.

Informacje o produkcie

Pakiet kompozytowy z doln? tac?, wst?pnie zamontowany na czteropunktowej drewnianej palecie (sprzedawanej oddzielnie), wraz z tulej? wewn?trzn? i górn? os?on?. Tuleja jest dostarczana p?asko w tacce i górnej pokrywie, aby zminimalizowa? przestrze?. Idealny do ci??kich przedmiotów, poniewa? tuleja mo?e by? umieszczona nad elementem, gdy znajduje si? na tacy.