Skip to main content

Europa Paleta Kartonowa (Paleta Sprzedana Seperately)

Kod produktu: EU_PALLET_BOX
WYBIERZ OPCJ?
Europa Paleta Kartonowa (Paleta Sprzedana Seperately)
Domyślny obraz
Ci??kie pude?ka na kartonowe pude?ka wykonane z bardzo ci??kiego materia?u wyko?czeniowego Kraft i podwójnej ?cianki sztywnej p?yty falistej.

Informacje o produkcie

Ci??kie pude?ka na kartonowe pude?ka wykonane z bardzo ci??kiego materia?u wyko?czeniowego Kraft i podwójnej ?cianki sztywnej p?yty falistej. 4 klapy na górze i na dole. Nie b?d? zniekszta?ca? pionowych nacisków ze stosu palet. Ka?da kartonowa skrzynka na palety jest zaprojektowana tak, aby pasowa? dok?adnie do ró?nych rozmiarów palet i szybko zbudowa? poziomowe i stabilne obci??enia.