Skip to main content

Wyczy?? przed?u?ony poszerzony palet? podstawy Mimalite przed?u?onego rozdrabniacza o wymiarach 390 mm x 600 mm

Kod produktu: SWR000074
Wyczy?? przed?u?ony poszerzony palet? podstawy Mimalite przed?u?onego rozdrabniacza o wymiarach 390 mm x 600 mm
Domyślny obraz
ZeusPack oferuje szerok? gam? r?cznie nanoszonych, r?cznie owini?tych opakowa?. Te rolki nadaj? si? do szybkiego i ?atwego owijania r?cznego, gdzie nie ma mo?liwo?ci zastosowania maszyny.

Informacje o produkcie

ZeusPack oferuje szerok? gam? r?cznie nanoszonych, r?cznie owini?tych opakowa?. Rolki te nadaj? si? do szybkiego i ?atwego owijania r?cznego, gdzie nie ma zastosowania maszyna. Folie ZeusPack produkowane s? z naturalnymi przylepcami w polimerze. Dlatego mo?emy zaoferowa? wszystkie folie r?czne z gwarantowanym 100% zu?yt? rolk?, co powoduje zerowe marnotrawstwo. Te rolki s? dost?pne w szerokiej gamie mikronów i kolorów, w tym wst?pnie rozci?gni?tych rozdmuchiwanych folii, aby dopasowa? si? do wymaga? produktu.
  • Colour: JASNY
  • Length m: 600
  • Width mm: 390