Skip to main content

Wyczy?? Przed?u?ony Rozszerzony Rdze? Paleta Wrap

Kod produktu: EXT_CORE_P_W_C
WYBIERZ OPCJ?
Wyczy?? Przed?u?ony Rozszerzony Rdze? Paleta Wrap
Domyślny obraz
ZeusPack oferuje szerok? gam? r?cznie nanoszonych, r?cznie owini?tych opakowa?. Te rolki nadaj? si? do szybkiego i ?atwego owijania r?cznego, gdzie nie ma mo?liwo?ci zastosowania maszyny.

Informacje o produkcie

ZeusPack oferuje szerok? gam? r?cznie nanoszonych, r?cznie owini?tych opakowa?. Te rolki nadaj? si? do szybkiego i ?atwego owijania r?cznego, gdzie nie ma mo?liwo?ci zastosowania maszyny. Folie ZeusPack produkowane s? z naturalnymi przylepcami w polimerze. Dlatego mo?emy zaoferowa? wszystkie folie r?czne z gwarantowanym 100% zu?yt? rolk?, co powoduje zerowe marnotrawstwo. Te rolki s? dost?pne w szerokiej gamie mikronów i kolorów, w tym wst?pnie rozci?gni?tych rozdmuchiwanych folii, aby dopasowa? si? do wymaga? produktu.
  • Colour: JASNY