Skip to main content

500Mm Olympia Power Cast Machine Stretch Film

Kod produktu: MWR_2
WYBIERZ OPCJ?
500Mm Olympia Power Cast Machine Stretch Film
Domyślny obraz
Oferujemy pe?n? gam? folii stretch przemys?owych maszyn. Ich parametry odpowiadaj? aplikacjom rozci?gaj?cym Standard, Power i Super Power, zapewniaj?c doskona?? odporno?? na przebicie i utrzymanie ?adunku.

Informacje o produkcie

Oferujemy pe?n? gam? folii stretch przemys?owych maszyn. Ich parametry odpowiadaj? aplikacjom rozci?gaj?cym Standard, Power i Super Power, zapewniaj?c doskona?? odporno?? na przebicie i utrzymanie ?adunku. ZeusPack mo?e równie? wytwarza? nieprzezroczyst? i zabarwion? foli?, z opcjonalnymi stabilizatorami UV, po?lizgami i przylegaj?cymi dodatkami. ZeusPack ma mo?liwo?? drukowania na folii stretch, wzmocnienia marki firmy lub identyfikacji produktu.
  • Width mm: 500