Skip to main content

Tork Soft Coreless ?rodkowa Waga Toaletowa T7 Premium

Kod produktu: T7_REFILS
WYBIERZ OPCJ?
Tork Soft Coreless ?rodkowa Waga Toaletowa T7 Premium
Domyślny obrazTork Soft Coreless ?rodkowa Waga Toaletowa T7 PremiumAlternatywny Obraz1Tork Soft Coreless ?rodkowa Waga Toaletowa T7 PremiumAlternatywny Obraz3
Tork Twin Coreless ?redniej wielko?ci toaleta Roll Dispenser idealnie nadaje si? do ma?ych i ?rednich pomieszcze? ulicznych, z du?? satysfakcj? go?ci.

Informacje o produkcie

Tork Twin Coreless ?redniej wielko?ci toaleta Roll Dispenser idealnie nadaje si? do ma?ych i ?rednich pomieszcze? ulicznych, z du?? satysfakcj? go?ci. Zapewnia wysok? wydajno??, a papier toaletowy jest zawsze dost?pny dla go?ci, trzymaj?c dwa pe?ne rolki o ?redniej wielko?ci. Premium Tork Extra Soft Coreless w ?rednim rozmiarze Roll toaletowy oferuje doskona?y wygl?d i w?a?ciwo??. Bezr?czne rolki nie powoduj? ?adnych odpadów Kompaktowe rolki ?redniej wielko?ci: ka?da jest odpowiednikiem 4-5 konwencjonalnych walców toaletowych Luksusowa, wyj?tkowo mi?kka, 3-warstwowa tkanka o du?ej jasno?ci zapewniaj?ca trwa?e wra?enie Wyt?aczanie dyskretne zapewniaj?ce dobre wra?enie Tork Easy HandlingE-handle zapewnia transport papieru rolki s? ?atwe do czyszczenia personelu
  • Refill Identifier: T7