Skip to main content

Tork Mini toaletka toaletowa T2 Advanced White 9.4Cm X 170M

Kod produktu: 120238
PAKIET 12
Tork Mini toaletka toaletowa T2 Advanced White 9.4Cm X 170M
Domyślny obrazTork Mini toaletka toaletowa T2 Advanced White 9.4Cm X 170MAlternatywny Obraz1
System Tork Mini Jumbo oznacza efektywno?? czasow? i obni?ony koszt, oferuj?c znacznie wi?cej papieru toaletowego ni? standardowe rolki.

Informacje o produkcie

System Tork Mini Jumbo oznacza efektywno?? czasow? i obni?ony koszt, oferuj?c znacznie wi?cej papieru toaletowego ni? standardowe rolki. Tork Mini Jumbo toaleta Roll Advanced 2-krotkowe wywa?enie kosztów i wydajno?ci i nadaje si? do ?rednich i du?ych miejsc ruchu. Wysoka pojemno?? oznacza mniej konserwacji Embossed dla wi?kszej ilo?ci i wizualne odwo?anie Wydrukowane z Nicei szary projekt li?ci, które zwi?ksz? toalety
  • Length m: 170
  • Width mm: 94
  • Diameter mm: 187
  • Sheet Length mm: 200
  • Core mm: 59
  • Colour: BIA?Y
  • Material: PAPIER
  • Ply: 2
  • Refill Identifier: T2