Skip to main content

Tork Mini Jumbo Toaleta Dozownik Rolki T2 Wysoko?? Czarny Plastik

Kod produktu: 555008
PAKIET 1
Tork Mini Jumbo Toaleta Dozownik Rolki T2 Wysoko?? Czarny Plastik
Domyślny obraz
Mini dozownik rolki toaletowej w wersji podwy?szonej idealnie nadaje si? do ?rednich i du?ych pomieszcze? ulicznych, w których wa?na jest efektywno?? czasowa i obni?ony koszt.

Informacje o produkcie

Dozownik Tork Mini Jumbo do toalety w urz?dzeniu Elevation Design jest idealny do pomieszcze? ?rednio- i wysokocz?stotliwo?ciowych, gdzie wa?na jest efektywno?? czasowa i obni?ony koszt. Wysoka pojemno?? oszcz?dza czas konserwacji i zapewnia, ?e ??papier jest zawsze dost?pny. Dozownik Tork Elevation ma bezszwowe, funkcjonalne i nowoczesne wzornictwo, które sprawia, ?e ??trwa?e wra?enie go?ci. Inteligentny uchwyt nawijaj?cy umo?liwia pe?ne zu?ycie rolki Optymalny hamulec rolkowy unika ergonomicznych rolek i obni?a zu?ycie. Przezroczyste okno wskazuje czas, w którym nale?y uzupe?ni?
  • Length mm: 275
  • Height mm: 132
  • Width mm: 345
  • Colour: CZARNY
  • Material: PLASTIKOWY
  • Refill Identifier: T2