Skip to main content

Bielizna toaletowa Tork Jumbo Roll White

Kod produktu: JUMBO_3_INCH
WYBIERZ OPCJ?
Bielizna toaletowa Tork Jumbo Roll White
Domyślny obrazBielizna toaletowa Tork Jumbo Roll WhiteAlternatywny Obraz1Bielizna toaletowa Tork Jumbo Roll WhiteAlternatywny Obraz3
System Tork Jumbo oznacza efektywno?? czasow? i obni?ony koszt, oferuj?c znacznie wi?cej papieru toaletowego ni? standardowe rolki.

Informacje o produkcie

System Tork Jumbo oznacza efektywno?? czasow? i obni?ony koszt, oferuj?c znacznie wi?cej papieru toaletowego ni? standardowe rolki. Tork Jumbo toaletowa Roll Advanced 2-krotkowe wywa?enie kosztów i wydajno?ci i jest idealna do miejsc o du?ym nat??eniu ruchu. Wysoka pojemno?? oznacza mniej konserwacji Embossed dla wi?kszej ilo?ci i wizualne odwo?anie Wydrukowane z Nicei szary projekt li?ci, które zwi?ksz? toalety
  • Colour: BIA?Y