Skip to main content

Tork Xpress Multifold R?czny R?cznik H2 Universal 21Cm X 24Cm

Kod produktu: H2_UNIVERSAL
WYBIERZ OPCJ?
Tork Xpress Multifold R?czny R?cznik H2 Universal 21Cm X 24Cm
Domyślny obrazTork Xpress Multifold R?czny R?cznik H2 Universal 21Cm X 24CmAlternatywny Obraz1Tork Xpress Multifold R?czny R?cznik H2 Universal 21Cm X 24CmAlternatywny Obraz2
Spe?nia podstawowe potrzeby suszenia r?cznego przy u?yciu uniwersalnych r?cznych r?czników Tork Xpress Soft, które zapewniaj? ekonomiczn? warto?? pieni?dza.

Informacje o produkcie

Spe?nia podstawowe potrzeby suszenia r?cznego przy u?yciu uniwersalnych r?cznych r?czników Tork Xpress Soft, które zapewniaj? ekonomiczn? warto?? pieni?dza. R?czniki te nadaj? si? do wielokrotnego r?cznego dozownika r?czników Tork Xpress dla ?redniej toalety. Pasuje do ma?ych pomieszcze? i zapewnia go?ciom komfort i higien?. Ekonomiczny i ekonomiczny r?cznik do r?k odpowiedni do podstawowych potrzeb Wielokrotne sk?adanie jednorazowego wydalania w celu zmniejszenia zu?ycia i poprawy higieny Atrakcyjny wystrój wn?trz Tork: zaprojektowany tak, aby uzyska? wspania?e wra?enie Tork Easy HandlingCarry Boxes s? ?atwe w podnoszeniu , nosi?, otworzy? i zwin??
  • Length mm: 240
  • Width mm: 210
  • Colour: BIA?Y
  • Material: PAPIER
  • Ply: 2
  • Refill Identifier: H2