Skip to main content

Tork Xpress Extra Mi?kki R?cznik R?czkowy H2 Premium White

Kod produktu: H2_PREMIUM
WYBIERZ OPCJ?
Tork Xpress Extra Mi?kki R?cznik R?czkowy H2 Premium White
Domyślny obrazTork Xpress Extra Mi?kki R?cznik R?czkowy H2 Premium WhiteAlternatywny Obraz1Tork Xpress Extra Mi?kki R?cznik R?czkowy H2 Premium WhiteAlternatywny Obraz3
Zapewnia lepsze wycieranie r?ki i komfort swoim go?ciom za pomoc? tych du?ych i mi?kkich r?cznych r?czników, które s? ?agodne dla d?oni o wysokiej jako?ci odczucia.

Informacje o produkcie

Zapewnia najwy?sz? skuteczno?? suszenia r?ki i komfort swoim go?ciom z du?ymi i mi?kkimi mi?kkimi r?cznikami Premium Tork Xpress Soft, które s? ?agodne dla d?oni o wysokiej jako?ci odczucia. R?czniki te nadaj? si? do wielokrotnego r?cznego dozownika r?czników Tork Xpress dla ?redniej toalety. Pasuje do ma?ych pomieszcze? i zapewnia go?ciom komfort i higien?. Du?y, mi?kki r?cznik z wysokiej jako?ci czu?ka pozostawia trwa?e wra?enie QuickDry. najsilniejszy papier najbardziej ch?onny, zapewniaj?cy bardziej efektywne suszenie przy mniejszej ilo?ci odpadów Wielofunkcyjne, jednorazowe dozowanie w celu zmniejszenia zu?ycia i poprawy higieny Atrakcyjny wystrój wn?trz Tork: zaprojektowany tak, aby uzyska? wspania?e wra?enie Tork Easy Handling Carry Packs u?atwiaj?c przenoszenie , otwieranie i utylizacja opakowa?
  • Length mm: 340
  • Width mm: 210
  • Colour: BIA?Y
  • Material: PAPIER
  • Ply: 2
  • Refill Identifier: H2