Skip to main content

Tork jednorazowy r?cznik H3 Universal

Kod produktu: H3_UNIVERSAL
WYBIERZ OPCJ?
Tork jednorazowy r?cznik H3 Universal
Domyślny obraz
Spe?niaj? podstawowe potrzeby suszenia r?cznego przy u?yciu jednorazowych r?cznych r?czników uniwersalnych Tork, które zapewniaj? ekonomiczne korzy?ci.

Informacje o produkcie

Spe?niaj? podstawowe potrzeby suszenia r?cznego przy u?yciu jednorazowych r?cznych r?czników uniwersalnych Tork, które zapewniaj? ekonomiczne korzy?ci. R?czniki te nadaj? si? do jednorazowego dozownika r?cznego Tork do wymagaj?cych ?rodowisk. Zmniejsza zu?ycie, a tym samym marnuje z niezawodnym dozowaniem jednorazowym. Ekonomiczny, ekonomiczny r?cznik do r?k odpowiedni do podstawowych potrzeb B??kitne r?czniki do codziennego u?ytku, odpowiednie do krótkotrwa?ego kontaktu z ?ywno?ci?
  • Length mm: 230
  • Width mm: 230
  • Colour: BIA?Y
  • Material: PAPIER
  • Ply: 1
  • Refill Identifier: H3