Skip to main content

Dozownik do myd?a Tork Foam S4 Elevation Black Plastic

Kod produktu: 561508
PAKIET 1
Dozownik do myd?a Tork Foam S4 Elevation Black Plastic
Domyślny obraz
Dozownik do myd?a w p?ynie Tork jest przystosowany do wszystkich ubikacji i mo?e by? stosowany z szerok? gam? produktów do piel?gnacji skóry Tork w zamkni?tych butelkach.

Informacje o produkcie

Dozownik do myd?a w p?ynie Tork jest przystosowany do wszystkich ubikacji i mo?e by? stosowany z szerok? gam? produktów do piel?gnacji skóry Tork w zamkni?tych butelkach. Jest ?atwa w obs?udze zatwierdzona i zapewnia dobr? higien? r?k dla wszystkich u?ytkowników. Dozowniki wysoko?ciowe maj? funkcjonalny i nowoczesny wygl?d, który sprawia, ?e ??trwa?e wra?enie na go?ci. ?atwa w obs?udze aprobata dla wygodnego u?ytkowania, szczególnie dla dzieci i osób starszych ?atwe czyszczenie i intuicyjne uzupe?nianie oszcz?dza czas
  • Length mm: 286
  • Height mm: 105
  • Width mm: 113
  • Colour: CZARNY
  • Material: PLASTIKOWY
  • Refill Identifier: H2