Skip to main content

Dozownik do myd?a w p?ynie i sprayu Tork S1 / S11 Elewacja z bia?ego tworzywa sztucznego

Kod produktu: 560000
PAKIET 1
Dozownik do myd?a w p?ynie i sprayu Tork S1 / S11 Elewacja z bia?ego tworzywa sztucznego
Domyślny obrazDozownik do myd?a w p?ynie i sprayu Tork S1 / S11 Elewacja z bia?ego tworzywa sztucznegoAlternatywny Obraz1
Dozowniki do myd?a i sanitariuszy firmy Tork nadaj? si? do wszystkich rodzajów toalet, nawet w trudnych i wymagaj?cych ?rodowiskach.

Informacje o produkcie

Dozowniki do myd?a i sanitariuszy firmy Tork nadaj? si? do wszystkich rodzajów toalet, nawet w trudnych i wymagaj?cych ?rodowiskach. Dozownik jest dost?pny z ramieniem do stosowania w miejscach, gdzie dodatkowa higiena ma kluczowe znaczenie. System oferuje szybkie i ?atwe uzupe?nianie sprawdzone przez certyfikat ?atwy w obs?udze przez szwedzkie stowarzyszenie reumatyzmu Tork dozowniki do piel?gnacji skóry firmy Tork o sprawdzonym funkcjonalnym wzornictwie, promuj?ce dobr? higien? r?k dla wszystkich odwiedzaj?cych mycie okien ?atwy w obs?udze dla wszystkich odwiedzaj?cych: sprawdzony przez certyfikat firmy zewn?trznej ?atwy w u?yciu dla personelu sprz?taj?cego: certyfikowany projekt funkcjonalny systemu Uniwersalny dozownik mo?e by? u?ywany w du?ych ilo?ciach p?ynów S1 i S11
  • Length mm: 296
  • Height mm: 114
  • Width mm: 112
  • Colour: BIA?Y
  • Material: PLASTIKOWY
  • Refill Identifier: H1