Skip to main content

Tork Alcohol Foam Hand Sanitiser S4 Premium Przezroczyste

Kod produktu: 520101
PAKIET 6
Tork Alcohol Foam Hand Sanitiser S4 Premium Przezroczyste
Domyślny obraz
Pomoc w zapobieganiu infekcjom z odstawionym preparatem Tork Alcohol Foam Hand Sanitiser z 75% zdenaturowanym alkoholem (w / w).

Informacje o produkcie

Pomoc w zapobieganiu infekcjom z odstawionym preparatem Tork Alcohol Foam Hand Sanitiser z 75% zdenaturowanym alkoholem (w / w). Jest idealny do czyszczenia r?k, gdy woda nie jest dost?pna, zw?aszcza w biurach i innych miejscach publicznych. Spe?nia norm? europejsk? EN1500. Nadaje si? do dozowników myd?a Tork Foam, które s? ?atwe w u?yciu i zapewniaj? dobr? higien? r?k wszystkim u?ytkownikom. Skuteczna formu?a. zgodny z EN1500 Bogata i ?atwa do rozprowadzenia ta pianka perfumowo-bezbarwna jest ?agodna dla skóry Szybka i prosta nape?nianie sprawdzona dzi?ki ?atwemu w u?yciu certyfikacji przez Swedish Reumatism Association Zamykana butelka z zabezpieczeniem pompy pojedynczej dobra higiena i zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia krzy?owego Butelka zapada, gdy zawarto?? jest u?ywana, zmniejszaj?c ilo?? odpadów Biocydy nale?y u?ywa? w sposób bezpieczny. Zawsze przeczytaj etykiet? i informacje o produkcie przed u?yciem
  • Colour: PRZEZROCZYSTY
  • Capacity ml: 950
  • Refill Identifier: H3