Skip to main content

Brown Ripple Wall Cup

Kod produktu: BRN_RIP_WAL_CUP
WYBIERZ OPCJ?
Brown Ripple Wall Cup
Domyślny obraz
Zrzu? potrzeb? u?ycia tekturowej miseczki z filcowym kubkiem na ?cianie. Fale na zewn?trz fili?anki sprawiaj?, ?e jest idealnym izolatorem i uniemo?liwia palce i d?onie z bu?ek i porcelan. Ten kubek jest idealnym rozwi?zaniem do podawania gor?cych napojów podczas podró?y.

Informacje o produkcie

Je?li chodzi o gor?cy napój, nasze Brown Ripple Wall Cup to idealne rozwi?zanie. W przeciwie?stwie do g?adkich kubków powierzchniowych, ten kubek jest zaprojektowany z efektem falistym, który dzia?a jak izolator, który nie pozwala, aby ciep?o przechodzi przez ?ciany na zewn?trz fili?anki i u?atwia konsumentom utrzymywanie go bez potrzeby na tulej? fili?anki. ?ciana porywcza zwi?ksza przyczepno??, zmniejszaj?c ryzyko ?lizgania si? i rozlania kawy lub gor?cego napoju. Idealne i bezpieczne rozwi?zanie dla kawiarni, kawiarni, kiosków i bistrów.
  • Type: GOR?CE KASY
  • Colour: PRINTED
  • Material: PAPIER