Skip to main content

Tork mi?kkie serwetki na serwetki 4 czipsowe 39 X 39 Cm

Kod produktu: SOFT_DIN_NAP_4F
WYBIERZ OPCJ?
Tork mi?kkie serwetki na serwetki 4 czipsowe 39 X 39 Cm
Domyślny obrazTork mi?kkie serwetki na serwetki 4 czipsowe 39 X 39 CmAlternatywny Obraz1Tork mi?kkie serwetki na serwetki 4 czipsowe 39 X 39 CmAlternatywny Obraz2
Tork Soft Dinner serwetki maj? 3-warstwow? tkank? i s? dost?pne w szerokiej gamie nowoczesnych i klasycznych kolorów. Du?y rozmiar. Nadaje si? do codziennych posi?ków.

Informacje o produkcie

Tork mi?kkie serwetki obiadowe nadaj? si? do codziennych obiadów. Daj swoim klientom wspania?e do?wiadczenie z tkanek 3-warstwowych i du?ych rozmiarów, dopasowuj?c wystrój swojej restauracji do szerokiego wachlarza nowoczesnych i klasycznych kolorów. Z ?atwo?ci? sk?ada? ze wzgl?du na rozmiar i grubo?? Z??cz si? z klientami dzi?ki niestandardowym wydruk - 75% u?ytkowników serwetek czyta wiadomo??
  • Length mm: 390
  • Width mm: 390
  • Ply: 3
  • Fold: 4