Skip to main content

26 x 44 cale ci??kich worków bia?ego ?mieci

Kod produktu: EP12A
PAKIET 200
26 x 44 cale ci??kich worków bia?ego ?mieci
Domyślny obraz
Te bia?e ci??kie worki odmowy s? ekstremist?, solidn? i niezawodn? metod? zarz?dzania odpadami codziennymi. Wykonane z wytrzyma?ego polimeru, s? idealne do przechowywania ci??kich ?adunków.

Informacje o produkcie

Te bia?e ci??kie worki odmawiaj?ce s? wyj?tkowo wytrzyma?e, wytrzyma?e i niezawodne rozwi?zanie w zarz?dzaniu ogólnym odpadami przez minimalizowanie ryzyka rozdarcia i przek?uwania. Wykonane z polietylenu o du?ej g?sto?ci, te worki s? wytrzyma?e i wystarczaj?co wytrzyma?e, aby bezpiecznie przechowywa? zawarto?? wewn?trz kosza bez jakiegokolwiek nieprzyjemnego wycieku lub wycieku. S? one zaprojektowane i wyprodukowane z my?l? o zapobieganiu rozszczepieniom i ?zom. Te worki s? dostarczane w opakowaniu rolkowym 100 w celu zapewnienia ?atwej dost?pno?ci.
  • Type: PAKIETY ZAPASOWE
  • Colour: BIA?Y
  • Length mm: 1100
  • Width mm: 340
  • Height mm: 160
  • Material: LDPE
  • MU: 75