Skip to main content

Tork Wall Stand W1 Metal / tworzywo sztuczne

Kod produktu: 65210x
WYBIERZ OPCJ?
Tork Wall Stand W1 Metal / tworzywo sztuczne
Domyślny obrazTork Wall Stand W1 Metal / tworzywo sztuczneAlternatywny Obraz3
Opracowany z my?l? o wydajno?ci i niezawodno?ci dzi?ki ?atwym w obs?udze funkcjom i mo?liwo?ci? wykonania papieru potrzebnego tylko jedn? r?k?.

Informacje o produkcie

Stojak na ?cian? Tork w programie Performance Design zosta? zaprojektowany z my?l? o wydajno?ci i niezawodno?ci dzi?ki ?atwym w u?yciu funkcjom i mo?liwo?ci? wykonania papieru potrzebnego tylko jedn? r?k?. Tork Performance to nast?pna generacja dozowników do profesjonalnego wycierania. W?a?ciwa kombinacja dozownika i wycieraczki zwi?kszy wydajno??, a jednocze?nie zmniejszy ca?kowite koszty u?ytkowania. Dozownik zamontowany na ?cianie oszcz?dza cenne miejsce na pod?odze Bardzo du?a pojemno?? oszcz?dza czas na nape?nianiu
  • Material: PLASTIKOWY
  • Refill Identifier: W1