Skip to main content

Tork papier do wycierania papieru ci??kiego W1 2Ply 37Cm X 340M

Kod produktu: 1300xx
WYBIERZ OPCJ?
Tork papier do wycierania papieru ci??kiego W1 2Ply 37Cm X 340M
Domyślny obraz
Idealny do zmoczenia p?ynów i suszenia r?cznego. Ten papier mo?e by? stosowany w dozownikach Tork Floor lub Wall Stand.

Informacje o produkcie

Dwusk?adnikowy wielofunkcyjny papier do czyszczenia ci??kich materia?ów firmy Tork idealnie nadaje si? do zmoczenia p?ynów i suszenia r?cznego. Papier ten mo?e by? stosowany w dozownikach Tork Floor lub Wall Stand, które s? opracowywane z my?l? o bezpiecze?stwie, wydajno?ci i niezawodno?ci dzi?ki ?atwym funkcjom za?adunku i odrywania oraz mo?liwo?ci podj?cia wymaganego papieru tylko jedn? r?k?. Papier QuickDry jest silniejszy, gdy jest mokry i bardziej ch?onny, co sprawia, ?e ??jest bardziej trwa?y w przypadku wielokrotnego u?ytku. Zestyk spo?ywczy zatwierdzony do wycierania Rolka o du?ej pojemno?ci: doskona?a do rozlewu du?ych ilo?ci i skrócenia czasu sp?dzonego na wymian? rolki Tork Easy Handling E-handle zapewnia ?atw? obs?ug? papieru dla personelu sprz?taj?cego
  • Length m: 150
  • Width mm: 190
  • Material: PAPIER
  • Ply: 2
  • Refill Identifier: W1