Skip to main content

Tork Wall Stand W1 Bia?y / Turkusowy Metal / Plastik

Kod produktu: 652100
PAKIET 1
Tork Wall Stand W1 Bia?y / Turkusowy Metal / Plastik
Domyślny obraz
Opracowany z my?l? o wydajno?ci i niezawodno?ci dzi?ki ?atwym w obs?udze funkcjom i mo?liwo?ci? wykonania papieru potrzebnego tylko jedn? r?k?.

Informacje o produkcie

Stojak na ?cian? Tork w programie Performance Design zosta? zaprojektowany z my?l? o wydajno?ci i niezawodno?ci dzi?ki ?atwym w u?yciu funkcjom i mo?liwo?ci? wykonania papieru potrzebnego tylko jedn? r?k?. Tork Performance to nast?pna generacja dozowników do profesjonalnego wycierania. W?a?ciwa kombinacja dozownika i wycieraczki zwi?kszy wydajno??, a jednocze?nie zmniejszy ca?kowite koszty u?ytkowania. Dozownik zamontowany na ?cianie oszcz?dza cenne miejsce na pod?odze Bardzo du?a pojemno?? oszcz?dza czas na nape?nianiu
  • Length mm: 463
  • Height mm: 274
  • Width mm: 646
  • Colour: BIA?A, TURKURA
  • Material: METAL, PLASTIKOWY
  • Refill Identifier: W1