Skip to main content

Zielone worki na ?mieci

Kod produktu: GREEN_REF_SAC
WYBIERZ OPCJ?
Zielone worki na ?mieci
Domyślny obraz
Wykonane z polietylenu o ma?ej g?sto?ci, te szare plastikowe worki na ?mieci s? ekonomiczne i wytrzyma?e. To niezawodne rozwi?zanie, kt�re zapewnia ekonomiczny i bezproblemowy spos�b usuwania odpad�w.

Informacje o produkcie

Wykonane z polietylenu o ma?ej g?sto?ci, te szare plastikowe worki na ?mieci s? wszechstronne i trwa?e dla wi?kszej wytrzyma?o?ci. S? one niezwykle niezawodne i wystarczaj?co mocne, aby dopasowa? si? do r�?nych pojemnik�w i zapobiega? ewentualnym odcinkom lub zgnieceniom. Te worki zapewniaj? wi?ksz? wytrzyma?o?? i s? odporne na rozdarcia. Aby pozby? si? wielu form, worki te s? doskona?ym, bezpiecznym i ekonomicznym rozwi?zaniem. Idealny do og�lnego i codziennego u?ytku. Dost?pne w r�?nych rozmiarach.
  • Colour: ZIELONY