Skip to main content

18 X 12 calowych worków na ?mieci

Kod produktu: EP34
PAKIET 2000
18 X 12 calowych worków na ?mieci
Domyślny obraz
Wykonane z polietylenu o ma?ej g?sto?ci, te wyra?ne worki na ?mieci s? solidne i wytrzyma?e. Niezwykle niezawodne rozwi?zanie, które zapewnia ekonomiczny i bezproblemowy sposób usuwania odpadów.

Informacje o produkcie

Wytwarzane z polietylenu o ma?ej g?sto?ci, te czyste worki na ?mieci s? wszechstronne i trwa?e. S? one niezwykle niezawodne i wystarczaj?co silne, aby zapobiec jakichkolwiek ci?ciu lub zgnieceniu. Te worki zapewniaj? wi?ksz? wytrzyma?o?? i s? odporne na rozdarcia. Aby pozby? si? wielu form, worki te s? doskona?ym, bezpiecznym i ekonomicznym rozwi?zaniem. Idealny do ogólnego i codziennego u?ytku. Dost?pne w ró?nych rozmiarach.
  • Type: PAKIETY ZAPASOWE
  • Colour: JASNY
  • Length mm: 305
  • Width mm: 457
  • Material: LDPE
  • Capacity l: 15
  • MU: 30