Skip to main content

Wieszak na r?cznik Tork do r?cznego dozownika H14 Advanced White

Kod produktu: H14_PAP_ROLL
WYBIERZ OPCJ?
Wieszak na r?cznik Tork do r?cznego dozownika H14 Advanced White
Domyślny obraz
R?czny dozownik r?czników do r?czników Tork zapewnia jednorazowe dozowanie, które zmniejsza konsumpcj? i poprawia higien?.

Informacje o produkcie

R?czny dozownik r?czników do r?czników Tork zapewnia jednorazowe dozowanie, które zmniejsza konsumpcj? i poprawia higien?. Rolki Advanced maj? du?? pojemno??, zapewniaj?c? dost?pno?? papieru i jest idealna do zaj?? w toaletach, takich jak szko?y czy lotniska. Du?a rolka zmniejsza koszty utrzymania i oszcz?dza czas Zaawansowana jako?? oszcz?dno?ci i wysoka wydajno?? Pasuje do niebieskiego i bia?ego r?cznego dozownika r?cznego o wymiarach 19,5 cm (poprzednio oznaczonego mark? TURN i Tork).
  • Length mm: 1600
  • Width mm: 195
  • Diameter mm: 185
  • Core mm: 44
  • Colour: BIA?Y
  • Material: PAPIER
  • Ply: 2
  • Refill Identifier: H14