Skip to main content

Dozownik Tork Matic Hand Towel Roll Dozownik plastikowy H1 Elevation

Kod produktu: 55100x
WYBIERZ OPCJ?
Dozownik Tork Matic Hand Towel Roll Dozownik plastikowy H1 Elevation
Domyślny obrazDozownik Tork Matic Hand Towel Roll Dozownik plastikowy H1 ElevationAlternatywny Obraz1Dozownik Tork Matic Hand Towel Roll Dozownik plastikowy H1 ElevationAlternatywny Obraz2Dozownik Tork Matic Hand Towel Roll Dozownik plastikowy H1 ElevationAlternatywny Obraz4
Ta r?czna r?cznik do dozowników rolkowych zapewnia ?atw? obs?ug? konserwacyjn?, dzi?ki czemu mo?liwe jest utrzymanie zmywarek w czysto?ci i zmniejszenie zu?ycia przy jednoczesnym wydalaniu arkuszy.

Informacje o produkcie

Dozownik Tork Matic Hand Towel Roll w urz?dzeniu Elevation Design zapewnia ?atw? konserwacj?, dzi?ki czemu mo?liwe jest utrzymanie sprawnego funkcjonowania toalet i zmniejszenie zu?ycia przy jednoczesnym wydalaniu arkuszy. Dozownik Tork Elevation ma funkcjonalny, nowoczesny design, który sprawia, ?e ??trwa?e wra?enie go?ci. Wysoka pojemno?? obs?uguje wi?cej klientów z mniejsz? liczb? rolek ?atwa konserwacja dzi?ki wska?nikowi poziomu LED, który pokazuje, kiedy potrzebny jest ponowny nape?nianie ?atwe czyszczenie i intuicyjne uzupe?nianie oszcz?dza czas
  • Length mm: 372
  • Height mm: 203
  • Width mm: 337
  • Colour: BIA?Y
  • Material: PLASTIKOWY
  • Refill Identifier: H1