Skip to main content

Tork Matic Mi?kki R?cznik R?czkowy H1 Premium Bia?y 21Cm X 100M

Kod produktu: 290016
PAKIET 6
Tork Matic Mi?kki R?cznik R?czkowy H1 Premium Bia?y 21Cm X 100M
Domyślny obrazTork Matic Mi?kki R?cznik R?czkowy H1 Premium Bia?y 21Cm X 100MAlternatywny Obraz1
?wietnie nadaj? si? do toalet obrazowych, te r?czniki s? mi?kkie z przyjemnym wystrojem dekoracyjnym z niebieskimi li??mi. Wysycha r?ce szybko i dok?adnie.

Informacje o produkcie

?wietnie nadaje si? do toalet obrazowych, Premium Tork Matic r?czniki s? mi?kkie z ?adnym wystrojem dekoracyjnym z niebieskimi li??mi. Dzi?ki funkcji QuickDry wysycha d?onie szybko i dok?adnie. Rolki nadaj? si? do dozownika r?cznego Tork Matic Hand Towel Roll, opracowanego w celu ?atwej konserwacji w toaletach o du?ym nat??eniu ruchu. To oszcz?dza czas i kontroluje zu?ycie przez jednorazowe wydanie arkusza. QuickDry: nasz najsilniejszy, najbardziej ch?onny papier, zapewniaj?cy bardziej wydajne suszenie przy mniejszej ilo?ci odpadów Mi?kka tkank? jest delikatna w dotyku d?oni?, co zapewnia wygodne i cz?ste u?ycie Dese? wyt?aczania ma na celu wytworzenie du?ego wra?enia
  • Length m: 100
  • Width mm: 210
  • Diameter mm: 180
  • Sheet Length mm: 210
  • Core mm: 38
  • Colour: BIA?Y
  • Material: PAPIER
  • Ply: 2
  • Refill Identifier: H1