Skip to main content

Tork Twin ?redniej wielko?ci toaleta Roll Dispenser T6 Elevation Black Plastic

Kod produktu: 557508
PAKIET 1
Tork Twin ?redniej wielko?ci toaleta Roll Dispenser T6 Elevation Black Plastic
Domyślny obraz
Dwukomorowa tacka toaletowa Tork Twin Elevation Design idealnie nadaje si? do ?azienek o ?redniej i du?ej intensywno?ci, z du?? satysfakcj? go?ci.

Informacje o produkcie

Dwukomorowa tacka toaletowa Tork Twin Elevation Design idealnie nadaje si? do ?azienek o ?redniej i du?ej intensywno?ci, z du?? satysfakcj? go?ci. Zapewnia to wysok? wydajno??, a papier toaletowy jest zawsze dost?pny dla go?ci, trzymaj?c do sze?ciu razy wi?cej papieru ni? tradycyjne rolki toaletowe. Dozowniki wysoko?ciowe maj? funkcjonalny i nowoczesny wygl?d, który sprawia, ?e ??trwa?e wra?enie na go?ci. Automatyczna przesuwanie rolek, u?atwiaj?ce dost?p do nowej rolki Puste rdzenie pozostaj? wewn?trz dozownika, aby unikn?? strat na pod?odze Kompaktowy dozownik oszcz?dza miejsce
  • Length mm: 344
  • Height mm: 140
  • Width mm: 184
  • Colour: CZARNY
  • Material: PLASTIKOWY
  • Refill Identifier: T6