Skip to main content

Tork Mi?kki Mi?kki Rozmiar Mi?kki T6

Kod produktu: T6_REFILS
WYBIERZ OPCJ?
Tork Mi?kki Mi?kki Rozmiar Mi?kki T6
Domyślny obrazTork Mi?kki Mi?kki Rozmiar Mi?kki T6Alternatywny Obraz1Tork Mi?kki Mi?kki Rozmiar Mi?kki T6Alternatywny Obraz2Tork Mi?kki Mi?kki Rozmiar Mi?kki T6Alternatywny Obraz4
Dwukomorowa tacka do toalety Tork Twin to nowoczesny i wydajny system idealnie nadaje si? do ?azienek o ma?ej i ?redniej intensywno?ci, z du?? satysfakcj? go?ci.

Informacje o produkcie

System dozowników toaletowych Tork Twin Mid-size jest nowoczesnym i wydajnym systemem idealnym dla ma?ych i ?rednich pomieszcze? ulicznych, z du?? satysfakcj? go?ci. Zapewnia wysok? wydajno??, a papier toaletowy jest zawsze dost?pny dla go?ci. Premia Premium Tork Soft Mid-Size toaletka zapewnia doskona?y wygl?d i w?a?ciwo??. Kompaktowe wa?ki ?redniej wielko?ci: Ka?da jest równowa?na 4-5 konwencjonalnym walcom toaletowych Tkanka mi?kka o du?ej jasno?ci zapewnia wysok? jako?? wra?enia Tork Easy HandlingCarry Boxes s? ?atwe do podniesienia, przenoszenia, otwierania i zamykania . bez potrzeby no?a lub no?yczek
  • Refill Identifier: T6