Skip to main content

Tork Papier toaletowy T3 11Cm X 19Cm

Kod produktu: T3_REFILS
WYBIERZ OPCJ?
Tork Papier toaletowy T3 11Cm X 19Cm
Domyślny obrazTork Papier toaletowy T3 11Cm X 19CmAlternatywny Obraz1Tork Papier toaletowy T3 11Cm X 19CmAlternatywny Obraz3
System papieru toaletowego sk?ada si? z higienicznego dozowania arkusza po arkuszu, który redukuje koszty odpadów i konserwacji.

Informacje o produkcie

System Tork Folded Toilet Paper zapewnia higieniczne dozowanie w arkuszach jednostkowych, co redukuje koszty odpadów i konserwacji. Tork Soft Folded Toilet Paper Premium zapewnia doskona?y wygl?d i funkcjonalno??. Ten system jest idealny do lokalizacji ma?ych i ?rednich ruchów, zw?aszcza w ?rodowiskach opieki zdrowotnej i Horeca. Wype?nianie blachy: higieniczne ze zredukowanym zu?yciem i odpadami Tkanka mi?kka o du?ej jasno?ci zapewnia wysok? jako?? druku ?atwy do uzupe?nienia: Elastyczne nape?nianie
  • Height mm: 190
  • Width mm: 110
  • Refill Identifier: T3