Skip to main content

Tork Papier do wycierania Plus Roll W1 2Ply 37Cm X 510M

Kod produktu: W1_37CM_ROLL
WYBIERZ OPCJ?
Tork Papier do wycierania Plus Roll W1 2Ply 37Cm X 510M
Domyślny obraz
Ten dwupunktowy wielozadaniowy papier do czyszczenia idealnie nadaje si? do wycierania cieczy i r?cznego wycierania i mo?e by? stosowany w stojakach ?ciennych lub pod?ogowych.

Informacje o produkcie

Dwupunktowy wielofunkcyjny Tork Wiping Paper Plus jest idealnym rozwi?zaniem do mopów i suszenia r?cznego. Papier ten mo?e by? stosowany w dozownikach Tork Floor lub Wall Stand, które s? opracowywane z my?l? o bezpiecze?stwie, wydajno?ci i niezawodno?ci dzi?ki ?atwym funkcjom za?adunku i odrywania oraz mo?liwo?ci podj?cia wymaganego papieru tylko jedn? r?k?. Bezbarwny, wielofunkcyjny papier: idealny do czyszczenia p?ynów i r?cznego suszenia Papier QuickDry jest silniejszy, gdy jest mokry i bardziej ch?onny, dzi?ki czemu jest bardziej wytrzyma?y na wielokrotne u?ycie Zatwierdzony kontakt z ?ywno?ci? Rolka o du?ej pojemno?ci: doskona?a do du?ych rozlewów i redukuje czas sp?dzony na wymian? rolka Tork Easy Handling E-handle zapewnia ?atw? obs?ug? dokumentów dla pracowników zajmuj?cych si? czyszczeniem
  • Length m: 510
  • Width mm: 370
  • Material: PAPIER
  • Ply: 2
  • Refill Identifier: W1