Skip to main content

Papier do wycierania Tork Plus Mini rolka do centrowania M1 Bia?y 2Ply 20Cm X 75M

Kod produktu: 101230
PAKIET 214
Papier do wycierania Tork Plus Mini rolka do centrowania M1 Bia?y 2Ply 20Cm X 75M
Domyślny obrazPapier do wycierania Tork Plus Mini rolka do centrowania M1 Bia?y 2Ply 20Cm X 75MAlternatywny Obraz1
Ten dwupunktowy wielozadaniowy papier do czyszczenia idealnie nadaje si? do czyszczenia p?ynów i r?cznego wycierania i mo?e by? u?ywany w dozowniku ?rodkowym.

Informacje o produkcie

Dwuwarstwowy wielofunkcyjny tork Wiping Paper Plus jest idealny do czyszczenia mokrych p?ynów i r?cznego wycierania. Ten papier mo?e by? stosowany w dozowniku dozuj?cym Tork Mini Center, który jest kompaktowym wszechstronnym rozwi?zaniem dla profesjonalnych ?rodowisk, w których wymagane jest czyszczenie r?czne i powierzchniowe. Mi?kki i mocny, a jednocze?nie ch?onny, papier zapewnia bardziej wydajne suszenie przy mniejszej ilo?ci odpadów. Mo?liwo?? operowania jedn? r?k?: u?atwiaj?ca u?ytkowanie
  • Length m: 75
  • Width mm: 200
  • Diameter mm: 135
  • Colour: BIA?Y
  • Material: PAPIER
  • Ply: 2
  • Refill Identifier: M1