Skip to main content

Tork Floor Stand W1 metal / tworzywo sztuczne

Kod produktu: 65200x
WYBIERZ OPCJ?
Tork Floor Stand W1 metal / tworzywo sztuczne
Domyślny obrazTork Floor Stand W1 metal / tworzywo sztuczneAlternatywny Obraz1Tork Floor Stand W1 metal / tworzywo sztuczneAlternatywny Obraz3
Opracowany z my?l? o bezpiecze?stwie i stabilno?ci dzi?ki niezawodnym funkcjom odrywania i ?atwego ?adowania. To jest nast?pna generacja dozowników do profesjonalnego wycierania.

Informacje o produkcie

Podstawa dozuj?ca pod?ogi Tork w projektowaniu wydajno?ci zosta?a opracowana z my?l? o bezpiecze?stwie i stabilno?ci dzi?ki niezawodnym funkcjom odrywania i ?atwego ?adowania. Tork Performance to nast?pna generacja dozowników do profesjonalnego wycierania. W?a?ciwa kombinacja dozownika i wycieraczki zwi?kszy wydajno??, a jednocze?nie zmniejszy ca?kowite koszty u?ytkowania. Mobilny dozownik mo?e by? umieszczony w miejscu, w którym jest potrzebny Bardzo du?a pojemno?? oszcz?dza czas na nape?nianiu
  • Material: PLASTIKOWY
  • Refill Identifier: W1