Skip to main content

Dozownik Tork Centerfeed M2 Plastikowy

Kod produktu: 55900x
WYBIERZ OPCJ?
Dozownik Tork Centerfeed M2 Plastikowy
Domyślny obraz
Ten dozownik o funkcjonalnym i nowoczesnym wzornictwie jest rozwi?zaniem o du?ej pojemno?ci dla profesjonalnych ?rodowisk, w których wymagane jest czyszczenie r?czne i powierzchniowe.

Informacje o produkcie

Dozownik Tork Centerfeed w programie Elevation Design jest uniwersalnym rozwi?zaniem o du?ej pojemno?ci przeznaczonym do profesjonalnych ?rodowisk, w których wymagane jest czyszczenie r?czne i powierzchniowe. Szybko wycieraj powierzchnie dzi?ki funkcji nieograniczonego przep?ywu, która pozwala u?ytkownikom na jak najwi?ksz? liczb? wymaganych zada?. Dozowniki wysoko?ciowe maj? funkcjonalny i nowoczesny wygl?d. Jednor?czna obs?uga u?atwia stosowanie Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia krzy?owego, poniewa? u?ytkownicy docieraj? tylko do tego, co u?ywaj? Poprawa ogólnej higieny dzi?ki ?atwemu czyszczeniu Uniwersalny mechanizm blokady pomaga kontrolowa? nadu?ycia.
  • Material: PLASTIKOWY
  • Refill Identifier: M2