Skip to main content

Papier do wycierania Tork Plus Centruj?ca rolka M2 2Ply 20Cm

Kod produktu: M2_ROLL
WYBIERZ OPCJ?
Papier do wycierania Tork Plus Centruj?ca rolka M2 2Ply 20Cm
Domyślny obrazPapier do wycierania Tork Plus Centruj?ca rolka M2 2Ply 20CmAlternatywny Obraz1Papier do wycierania Tork Plus Centruj?ca rolka M2 2Ply 20CmAlternatywny Obraz3
Ten dwupunktowy wielozadaniowy papier do czyszczenia idealnie nadaje si? do czyszczenia p?ynów i r?cznego wycierania i mo?e by? u?ywany w dozowniku ?rodkowym.

Informacje o produkcie

Dwuwarstwowy wielofunkcyjny tork Wiping Paper Plus jest idealny do czyszczenia mokrych p?ynów i r?cznego wycierania. Papier ten mo?e by? stosowany w dozowniku Tork Center - dozownika pasz, b?d?cym wielofunkcyjnym, uniwersalnym rozwi?zaniem dla profesjonalnych ?rodowisk, w których wymagana jest wymiana r?czna i ?cierna. Mi?kki i mocny, a jednocze?nie ch?onny, papier zapewnia bardziej wydajne suszenie przy mniejszej ilo?ci odpadów. Mo?liwo?? operowania jedn? r?k?: u?atwiaj?ca u?ytkowanie
  • Width mm: 200
  • Material: PAPIER
  • Ply: 2
  • Refill Identifier: M2