Skip to main content

Tork Sk?adana wycieraczka / dozownik tkanin W4 Plastic

Kod produktu: 65400x
WYBIERZ OPCJ?
Tork Sk?adana wycieraczka / dozownik tkanin W4 Plastic
Domyślny obraz
Ten dozownik chroni wk?ady przed zabrudzeniem i zapewnia jednorazowe wydalanie w celu zmniejszenia zu?ycia i odpadów.

Informacje o produkcie

Dozownik Tork do sk?adanych ?ciereczek w wykonaniu Performance chroni wk?ady z brudu i oferuje jednorazowy dozownik, zmniejszaj?cy zu?ycie i marnotrawstwo. Tork Performance to nast?pna generacja dozowników do profesjonalnego wycierania. W?a?ciwa kombinacja dozownika i wycieraczki zwi?kszy wydajno??, a jednocze?nie zmniejszy ca?kowite koszty u?ytkowania. Dozownik zamontowany na ?cianie oszcz?dza cenne miejsce na pod?odze ?atwa do uzupe?nienia zabezpieczona dost?pno?? Elastyczne opcje mocowania przyssawki lub magnesy dost?pne, je?li nie chcesz wierci? otworów w ?cianie
  • Material: PLASTIKOWY
  • Refill Identifier: W4